KARP: Kamina Artist ande Researchers Residency Platform

I løpet av tre veker i november 2018 jobba 13 kunstnarar frå 5 land jobba på den historiske staden Kamina, utanfor byen Atakpamé i Togo. Arbeidet leia ut i ei utstilling på staden.

Karp (Kamina artist and researchers residency platform) er eit prosjekt initiert for å handsame den historiske åstaden for radiostasjonen "Funkstation Kamina" på ein kunstnarisk måte.

Radiosendaren var heilt sentral for dåverande kolonimakt Tyskland. Radiosignala strakk seg i ein omkrets på 6000 km, og fungerte som direktelinje til Berlin for all tysk kommunikasjon i Afrika.

Karp Kamina er eit initiativ for å synleggjere ein historie som er iferd med å verte gløymd.

Prosjektet har som funksjon å:

- Stimulere til eit levande kunstnarfellesskap og syne den kulturelle aktiviteten i Togo.

- Skape sterke band mellom kunstnarar i regionen, samt med internasjonale kunstnarar.

- Skape mogelegheitar for lokale og internasjonale samarbeidsprosjekt.


c391994f-5efb-4737-bcbb-cc5b24b78ca5.JPG
bf1f2e05-09cd-49d9-ba6d-91892da9b824.JPG
IMG_0811.JPG
IMG_0812.JPG