Konsumer eller dø:

Performance inne i, og utanfor Nerstranda kjøpesenter, Tromsø, 28. sept 2010.

Konsumkulturen strekk seg langt. Kanskje er det å konsumere ikkje berre ein del av identiteten vår, men er noko som har strokke seg endå lengre? Kanskje så langt som inn i sjela. Dystopien er enkel og nådelaus: ein fødes, ein konsumerer, ein døyr. "Konsumer eller dø" var ein slags stille protest mot denne dystopiske tendensen i dagens kjøpesenter-Noreg. Performancen blei gjort som ein del av forskningsdagane ved UiT.

kosumer1.jpg
kosumer2.jpg
kosumer6.jpg
kosumer5.jpg
kosumer4.jpg